Go to Top

Služby

Trading – Service – Recycling

Společnost TSR Czech Republic s.r.o. zajišťuje sběr, výkup železa a barevných kovů, papíru, plastů, skla a zároveň i zpracování a prodej tohoto odpadu prostřednictvím více jak 40 provozoven v celé České republice.

Sběr a likvidace železného a neželezného odpadu ze zpracovatelského průmyslu je jedna ze silných stránek skupiny TSR. Dále nabízíme v České republice následující služby:

  • recyklace elektrických spotřebičů a zařízení
  • separace a svoz papíru, plastů a tabulkového skla
  • demoliční a demontážní služby
  • shromažďování a sběr ostatních bezpečných odpadů
  • konzultace při řízení odvozu kovového odpadu, environmentální certifikaci
  • demontáž železničních vagónů

Naše provozovny disponují moderními elektronickými vážícími systémy s viditelnou kontrolou váhy, kvalitní svozovou, manipulační a zpracovatelskou technikou, kterou obsluhuje odborně zaškolený personál. Najděte si nejbližší sběrnu kovového odpadu ve Vašem regionu, kontaktujte nás!