Go to Top

Enviromentální poradenství

Světová zásoba nerostných surovin je omezená. S rostoucí industrializací se spotřeba a význam nerostných surovin neustále zvyšuje. Společnost TSR přispívá k trvale udržitelnému rozvoji přírody sběrem, tříděním a zpracováním různých druhů odpadů. Kovové odpady, papír, kartony a plast nemusí skončit na skládce, na trhu je pro ně mnoho dalšího využití. Aktivně se věnujeme propagaci ekologického myšlení. Na základních školách podporujeme osvětový program o zpracování odpadů s cílem probudit v dětech lásku a respekt k okolní přírodě.
Vztah k ekologii a důraz na čistotu provozu jsou základními prvky naší firemní filozofii.