Go to Top

Certifikace

Integrovaný systém managementu

Jsme společnost auditovaná dle norem ISO 9001 a 5001 a prostřednictvím nastavených cílů a akčních plánů zavazujeme ke snižování své energetické náročnosti.

Certifikáty EN ISO 9001:2015 a ISO 50001:2011

v českém jazyce:

EN ISO 9001:2015

EN ISO 50001:2011

EN ISO 9001:2015- Zhodnocení hliníkového, železného a ocelového odpadu

v anglickém jazyce:

EN ISO 9001:2015

EN ISO 50001:2011

EN ISO 9001:2015- Zhodnocení hliníkového, železného a ocelového odpadu