Go to Top

Férový lídr . . .

platí včas a poctivě
Jsme silná a stabilní společnost, která garantuje rychlou platbu bez zbytečného zdržení. Dokážeme určit cenu podle aktuálních pohybů na burze v konkrétní okamžik prodeje a nákupu. Splatnost umíme přizpůsobit konkrétnímu obchodu!

váží přesně
Používáme přesné váhy, jsme transparentní. Nabízíme sledování vážení online nebo kontrolní vážení na zařízení vybraném klientem. Každá pobočka je vybavena mostovou silniční váhou a váhou pro drobný výkup, větší provozy jsou vybaveny váhou na železniční vlečce. Můžete nám věřit.

ručí za obsah odpadu
Díky vyspělé technologii a pečlivému třídění selektujeme odpad podle přesného složení. K dalšímu zpracování tak dodáváme hutím a slévárenským podnikům materiál dle konkrétních požadavků. Tím snižujeme jejich náklady a přispíváme k lepší ochraně životního prostředí. Díky spektrometrům dokážeme změřit aktuální obsah složení kovů ve všech našich provozech.

používá nejmodernější techniku
Společnost TSR klade velký důraz na využívání moderních technologií. Jednotlivé provozovny disponují moderními elektronickými vážicími systémy, kvalitní svozovou, manipulační a zpracovatelskou technikou, hydraulickými nůžkami, bagry, linkami na třídění frakcí, tahači s přívěsy vybavenými hydraulickou rukou a více než 1 300 kontejnery k odvozu odpadu. Svozová technika je vybavena systémem na sledování vozidel.

je spolehlivý partner
V TSR pracuje přes 400 zaměstnanců, na které se můžete spolehnout. Vždy vám pomůžeme nalézt řešení přesně na míru vašim potřebám. Nabízíme férové jednání a dlouhodobou spolupráci.

je vždycky blízko
Můžete využít služeb více než 40 středisek. Na každém z nich naleznete proškolený personál, kterému můžete důvěřovat. Ke spokojenosti zákazníků přispívá i kvalitní logistika, disponujeme moderním a rozsáhlým vozovým parkem. Odvoz zajistíme rychle a efektivně.

myslí na přírodu
Veškerou svou činnost podřizujeme ochraně životního prostředí. Poskytované služby odpovídají nejvyšším ekologickým požadavkům. Normované standardy kvality jsou průběžně ověřovány nezávislými organizacemi. Všechny činnosti společnosti TSR jsou prověřeny dle normy DIN EN ISO 9001
a vyhovují také německému zákonu o recyklaci výrobků a řízení odpadového hospodářství.