Registrace nového zákazníka

Registrace nového zákazníka / New Customer Registration

 

Registrační formulář ke stažení

Po vyplnění a potvrzení odevzdejte formulář svému TSR obchodnímu partnerovi.

 

New Customer Registration Form_download

After completing and confirming, hand over the form to your TSR partner.

 

Registrierung eines neuen Kunden_download

Übergeben Sie das Formular nach dem Ausfüllen und Bestätigen an Ihren TSR-Partner.