GIFA 2023

V letošním roce vystavovalo na tomto veletrhu přibližně 2200 firem, sléváren a dalších organizací z 56 států a přibližně polovina vystavovatelů pocházela z Asie. Celkový počet návštěvníků dosáhl čísla 63 tisíc lidí z celkem 114 států. České slévárny byly až na pár výjimek koncentrovány na jednom společném stánku pod záštitou Svazu sléváren ČR. Výstava je příležitostí jak i navázat spolupráci s potenciálními odbytovými kanály z řad nových sléváren a to zejména ze středoevropské oblasti – Polska, Slovinska, Rakouska, Maďarska a Itálie.

Výstavě dominovaly 3 základní nosná témata: 1) digitalizace, robotizace a užití umělé inteligence; 2) udržitelnost ve smyslu využití obnovitelné zelené energie a snižování produkce CO2; a v neposlední řadě 3) cirkulární ekonomika – vyšší používání recyklovatelných materiálů a zamezení plýtvání primárními zdroji. Pro nás veletrh představoval příležitost jak se potkat a probrat vzájemný obchodní vztah z hlediska budoucího vývoje se stávajícími partnery ze slévárenské oblasti nejen z naší země, ale také s některými zahraničními partnery.

Zajímavostí na trhu bylo opravdu mnoho, za zmínku stojí např. užití hologramů při konstrukci modelů pro výrobu složitých odlitků. Paradoxně na výstavě neměli zastoupení dodavatelé šrotů nebo velkých hutí, do kterých TSR dodává materiály. A mnoho vystavovatelů prezentovalo nové modernější technologie ve výrobě i ve smyslu zlepšení pracovního prostředí zaměstnance slévárny.