Petr Tumidajevič

mistr provozu železných kovů

Petr Tumidajevič

mistr provozu železných kovů

... dostal jsem příležitost a rozhodl se ji naplno využít… Díky podpoře a neustálému „hecování“ ze strany vedení dnes tvoříme společně s pracovníky z placu skvělý tým plný odborníků, pro které slovo NEJDE – PROSTĚ NEEXISTUJE.

2013
Nástup

v létě 2013 na pozici vedoucího posunu v Ostravě – Polance.

2014
Kariérní postup

Od jara 2014 zastávám pozici směnového mistra provozu železa na téže pobočce, kde jsem zodpovědný za tým cca 30 lidí, včasnou expedici železného šrotu nákladními auty a vagony dle prodejních kontraktů v odpovídající kvalitě a s tím spojené řízení výroby.

Další kariérní příběhy