Radek Hahn

vedoucí oddělení barevných kovů profitcentra Plzeň

Radek Hahn

vedoucí oddělení barevných kovů profitcentra Plzeň

Recyklace kovů je proces opětovného využití použitého kovu. Důvod recyklace je především ekologický, protože zatížení životního prostředí při získávání kovů z rud je podstatně vyšší, než při recyklaci, a recyklace snižuje množství kovů, které by se spolu s odpadem dostávaly do životního prostředí. Na tomto procesu se rád, ve spolupráci se svými kolegy, podílím.

2001
Nástup

na pozici řidič/strojník v Plzni.

2018
Kariérní posun

Od léta 2018 zastávám pozici Vedoucího oddělení barevných kovů profitcentra Plzeň. Na této pozici jsem zodpovědný za vedení týmu 12 spolupracovníků a celý chod oddělení barevných kovů. Společně zajišťujeme výkup, zpracování a následnou expedici materiálu a evidenci skladových zásob, čímž se podílíme na celkovém hospodářském výsledku našeho regionálního centra.

Další kariérní příběhy